1) Objednávky: VIDIA spol. s r.o. přijímá všechny druhy objednávek – dopisem, e-mailem, telefonické nebo pomocí on-line objednávky. Telefonické objednávky od subjektů, které firma jednoznačně a dobře nezná, se ověří z oficiálních dostupných zdrojů.

Objednávky musí obsahovat patřičné náležitosti, nutné pro dodání zboží a pro fakturaci, zejména: název firmy nebo jméno zákazníka, telefonní kontakt, adresu dodání a případně adresu fakturace, liší-li se, IČ a DIČ firmy. Pokud si VIDIA spol. s r.o. musí tyto údaje dodatečně zjišťovat, nepovažuje se takto vyvolané zpoždění za zpoždění dodávky.

2) Nestandardní dodací lhůta VIDIA spol. s r.o. je uvedena v ceníku, běžná lhůta pro sériově vyráběné soupravy je jeden týden. V případě, že není možno lhůtu dodržet, VIDIA spol. s r.o. se na dalším postupu domluví se zákazníkem.

Dodací lhůtou se rozumí doba od doručení nebo převzetí objednávky (poznamenává se na objednávku) do předání zboží doručovací firmě. Pokud doručovací firma dodá zboží zákazníkovi s prodlením, nemůže firma VIDIA spol. s r.o. nést záruku za toto prodlení, ani za škody jím způsobené.

Cena pro ČR za dopravné a balné je stanovena na 190,- Kč bez DPH za 1 balík a za dopravné a balné chlazené je cena 310,- Kč bez DPH za 1 balík. Pro SR je jednotná cena za dopravné a balné 16 EUR za 1 balík a za dopravné a balné chlazené 22 EUR za 1 balík, pokud není individuálně dojednáno s odběratelem jinak. Pokud má zákazník zájem obdržet objednané zboží co nejdříve – tj. mimo běžnou dodací lhůtu, zařídí VIDIA spol. s r.o. nutné kroky k zajištění rychlé dodávky mimo standardní podmínky dopravy. V takových případech může VIDIA spol. s r.o. účtovat mimořádné náklady na přepravné.

U zahraničních zásilek dopravu účtuje VIDIA spol. s r.o. dle spočítané ceny při objednávání dopravy dle sazebníku dopravce nebo podle požadavků objednává VIDIA spol. s r.o. dopravu na účet zákazníka.

3) Zásilky jsou baleny v návaznosti na kontrolované transportní stability testů tak, aby zůstala zachována jejich funkce.

4) Zákazník se zavazuje, že zboží firmě VIDIA spol. s r.o. uhradí do 30 dnů, pokud nebylo domluveno jinak.

5) VIDIA spol. s r.o. prohlašuje, že dodané zboží odpovídá danému účelu, vyplývajícímu z názvu zboží (obvykle diagnostické soupravy), a že o této skutečnosti vede příslušnou dokumentaci. Veškeré zboží firmy VIDIA spol. s r.o. prochází závěrečnou výstupní kontrolou kvality.

VIDIA spol. s r.o. dále prohlašuje, že:

- zboží je registrováno v souladu s platnou legislativou a je u něj provedeno posouzení shody podle platných předpisů
- u dodaného zboží (soupravy jako celku) neuplynula expirační doba
- ke každé šarži výrobku existují uložené a dle návodu skladované protivzorky pro případné řešení reklamace

6) Zákazník se zavazuje, že výrobky firmy VIDIA spol. s r.o. bude skladovat a pracovat s nimi v souladu s návodem a spotřebuje je do konce stanovené expirační doby. Bere na vědomí, že návod a údaje v něm byly zpracovány tak, aby zajistily co nejdelší optimální funkci výrobku.

7) V případě, že zákazník funkci výrobku reklamuje, zavazuje se VIDIA spol. s r.o. reklamaci co nejdříve, v souladu s reklamačním řádem, přešetřit a je-li reklamace oprávněná nahradit reklamovaný výrobek co nejrychleji výrobkem jiným. Při reklamaci je třeba, aby zákazník uvedl šarži výrobku a šarži jednotlivých komponent výrobku.

Reklamovat nelze výrobky po uplynutí expirační doby a výrobky, kde zákazník zaměnil vzájemně sladěné komponenty výrobku, nebo není-li schopen správně uvést šarže jednotlivých složek (chybné skladování u zákazníka).

8) VIDIA spol. s r.o. kontroluje funkci souprav v pravidelných intervalech, a to z mnoha hledisek. Dojde-li k nějaké závadě, ihned upozorní všechny zákazníky, kteří danou šarži souprav zakoupili a domluví se na dalším postupu náhrady nebo kompenzace.

9) K dodržování těchto všeobecných kupních podmínek se zákazník zavazuje objednáním zboží u firmy VIDIA spol. s r.o. .

 

V souvislosti s Nařízením(EU) 2016/679 (tzv. GDPR) si Vás dovolujeme informovat o tom, že vložením registračních údajů do našeho e-shopu a odesláním objednávky budeme zpracovávat Vaše osobní údaje. Úplné informace o způsobu zpracování naleznete zde.

VIDIA spol. s r.o.