Firma VIDIA spol. s r.o. 

Jsme soukromá česká biotechnologická firma, která se již 30 let zabývá vývojem, výrobou a distribucí diagnostických souprav pro humánní medicínu a životní prostředí.

Firma byla založena v roce 1991 vědecko-výzkumnými pracovníky v čele s virologem  RNDr. Jaroslavem Roubalem, CSc.. VIDIA  byla tak první česká firma na trhu, která vyráběla testy na herpetické viry. V současné době poskytujeme již více než stovku jedinečných souprav. Díky dlouholetým zkušenostem ve zdravotnické výrobě, profesionálnímu týmu, modernímu vybavení laboratoří úspěšně realizujeme všechny stupně procesu výroby VIDITEST souprav, od přípravy jednotlivých komponent až po výstupní kontrolu. Klademe především důraz na vysokou kvalitu našich výrobků.

Kromě České a Slovenské republiky, VIDIA dodáváme své výrobky do více než 20 zemí Evropy, Ameriky a Asie.

 

Jsme jedna ze dvou firem na světovém trhu vyrábějící test na šestou dětskou nemoc způsobenou lidským herpesvirem 6 (HHV 6). 

 

Výzkumné a vývojové oddělení firmy aktivně spolupracuje s výzkumnými pracovišti Akademie věd ČR, nemocnicemi a vysokými školami. 

Vysoká kvalita pro správné výsledky:

Všechny produkty firmy procházejí vícestupňovou kontrolou v průběhu procesu výroby a testy v Národních referenčních laboratořích. Firma je od roku 2003 držitelem certifikátů ISO 9001 a ISO 13485 a účastní se mezinárodních programů hodnocení kvality External Quality Assurance, Labquality (Finsko), INSTAND (Německo) V rámci České republiky je VIDIA zapojena do programu EHK. VIDIA produkty jsou vyvíjeny tak, aby měly vysokou kvalitu, dlouhou životnost a jednoduché použití.

Zákaznický servis:

Poskytujeme individuální přístup k zákazníkům. Na základě požadavků zákazníků neustále vylepšujeme naše produkty a vyvíjíme nové diagnostické soupravy na míru. Naši specializování pracovníci jsou připraveni kdykoliv konzultovat se zákazníky interpretaci výsledků.

Spolehlivé dodávky:

Distribuce zboží se provádí průběžně. V případě akutní potřeby dodáme požadované zboží okamžitě. 

Šetrnost k životnímu prostředí:

Aktivně jsme se zapojili do systému sběru a recyklace odpadu s firmou EKO-KOM, a.s. Veškeré závazky související s plněním zákonné povinnosti zajištění zpětného odběru a využití odpadu řádně plníme. Rovněž se snažíme produkovat a propagovat naše výrobky způsobem, který je šetrný k našemu životnímu prostředí. Podporujeme zodpovědné využívání výrobků a postupů likvidace s minimálním negativním dopadem. Zaujímáme ekologický postoj i tím, že máme vybudované na střeše fotovoltaické panely a využíváme nízkoenergetické žárovky.