Imunoenzymatické soupravy ELISA-VIDITEST a MONO-VIDITEST anti-EBV a imunofluorescenční IF-VIDITEST anti-EBV se používají pro diagnostiku chorob vyvolaných nebo souvisejících s EBV, jako jsou infekční mononukleóza, chronická aktivní EBV infekce, Burkittův lymfom, lymfomy odvozené z Waldayerova okruhu, oportunní lymfomy u imunosuprimovaných jedinců a nasofaryngeální karcinom. Soupravy najdou své uplatnění při komplexní charakterizaci imunodeficitních syndromů a syndromu chronické únavy, kde je EBV často aktivován. 

Laboratorní diagnostika se opírá o markery EBV infekce - protilátek IgG, IgM a IgA proti VCA, EBNA-1 a EA.

             EBV letk