In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)

26.5.2022 nabývá účinnosti Nařízení EU 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Výrobky společnosti VIDIA, které byly do této doby uvedeny na trh, budou nadále dodávány podle požadavků směrnice 98/79/ES (tzv. legacy devices) s výjimkou následujících bodů:

  • sledování po uvedení na trh
  • dozor nad trhem (SUKL)
  • vigilance
  • registrace hospodářských subjektů a prostředků - (navázáno na databázi Eudamed)