MONO-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (RBD) IgG kvanti

Test pro diagnostiku IgG protilátkové odpovědi po proběhlé infekci SARS-CoV-2 a/nebo vakcinaci, tzn. umožňuje monitorovat hladinu protektivních a neutralizačních protilátek.
  • Výrobce VIDIA
  • Kód zboží: K-540-12

Popis

MONO-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (RBD) IgG kvanti - jednorázový kazetový test pro semikvantitativní a kvantitativní průkaz IgG protilátek proti RBD (receptor binding domain) proteinu koronaviru SARS-CoV-2 v lidském séru a plazmě. RBD protein je součástí povrchového spike proteinu (S1 část), kterým se virus specificky váže na ACE 2 (angiotensin-converting enzyme 2) receptor hostitelské buňky v průběhu infekce. Pokud jsou v organismu přítomny specifické protilátky (po očkování vakcínami různých výrobců a/nebo po prodělání infekce), mohou se vázat na RBD domény viru.

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb. Všechny reagencie jsou součástí kazety.

Výsledek je připraven k odečtení za 75 minut / proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru  VIDIMAT.

Na základě studie byla zjištěna citlivost 99,1 % a specifita testu 100 %.

 

MONO IgG K 530 12

Typ testu: Imunochromatografický test na pevné fázi v kazetovém mono-formátu

Typ stanovení: Protilátky typu IgG

Typ hodnocení: Semikvantitativní, kvantitativní

Typ vzorku: Sérum/Plazma izolované ze žilní nebo kapilární krve

Testovací antigen: RBD

Obsah soupravy: MONO-VIDITEST kazetu (12 ks) a STOP roztok r.t.u.