ELISA-VIDITEST anti-HHV-6 IgG

ELISA-souprava pro semikvantitativní detekci protilátek třídy IgG proti antigenu HHV-6 v séru a plazmě.
  • Výrobce VIDIA
  • Kód zboží: OD-235

Popis

ELISA-VIDITEST anti-HHV-6 IgG - ELISA souprava je určena pro profesionální použití pro kvalitativní a semikvantitativní detekci protilátek třídy IgG proti antigenu Herpetického viru typu 6 (HHV-6) v lidském séru a plazmě izolované ze žilní nebo kapilární krve v rámci diagnostiky chorob vyvolaných nebo souvisejících s lidským herpetickým virem typu 6, např. 6. dětské nemoci (exanthema subitum), akutních virových infekcí a febrilních křečí u kojenců, infekčních mononukleóz bez heterofilních protilátek a oportunních infekcí u pacientů s oslabenou imunitou, včetně infekcí provázených neurologickými komplikacemi.

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

 

 

 

 

 

 

Typ testu: Imunochromatografický test na pevné fázi

Typ stanovení: Protilátky typu IgG

Typ hodnocení: Semikvantitativní, Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum/Plazma izolované ze žilní nebo kapilární krve

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku - 96 testů

Možnost zpracování:    Manuální a/nebo automatické