ELISA-VIDITEST anti-VCA EBV IgM

ELISA souprava pro semikvantitativní detekci protilátek třídy IgM proti kapsidovému antigenu (VCA) viru Epsteina a Barrové (EBV).
  • Výrobce VIDIA
  • Kód zboží: OD-066

Popis

ELISA-VIDITEST anti-VCA EBV IgM - ELISA souprava pro detekci protilátek třídy IgM proti kapsidovému antigenu (VCA) viru Epstein-Barrové (EBV) v lidském séru. Souprava je určena pro diagnostiku chorob vyvolaných nebo asociovaných s EBV jako jsou infekční mononukleóza a chronická aktivní EBV infekce. Test se používá též při diagnostice Burkittova lymfomu, nasofaryngeálního karcinomu, karcinomů Waldayerova okruhu a k charakterizaci oportunních (oligo- nebo polyklonálních) lymfomů. Najde uplatnění při komplexní charakterizaci chronického únavového syndromu a řady imunodeficientních stavů, kde bývá EBV často aktivován.  

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

Proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru  VIDIMAT.

 

 

 

Typ testu: Imunochromatografický test na pevné fázi

Typ stanovení: Protilátky typu IgM

Typ hodnocení: Semikvantitativní, Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum 

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku 192 testů

Možnost zpracování:    Manuální a/nebo automatické