ELISA-VIDITEST anti-VCA EBV IgG (CSF)

ELISA souprava pro kvantitativní a semikvantitativní detekci IgG protilátek proti kapsidovému antigenu (VCA) viru EBV a stanovení intrathekální syntézy.
  • Výrobce VIDIA
  • Kód zboží: OD-084/5ST

Popis

ELISA-VIDITEST anti-VCA EBV IgG (CSF) - ELISA souprava je určena pro profesionální použití pro kvalitativní a semikvantitativní detekci protilátek třídy proti kapsidovému antigenu (VCA) viru Epsteina a Barrové (EBV) v rámci diagnostiky chorob vyvolaných nebo asociovaných s EBV jako jsou infekční mononukleóza a chronická aktivní EBV infekce v lidském séru a plazmě. Test se používá též při diagnostice Burkittova lymfomu, nasofaryngeálního karcinomu, karcinomů Waldayerova okruhu a k charakterizaci oportunních (oligo- nebo polyklonálních) lymfomů. Najde uplatnění při komplexní charakterizaci chronického únavového syndromu a řady imunodeficientních stavů, kde bývá EBV často aktivován.  

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

 

 

 

Typ testu: Imunochromatografický test na pevné fázi

Typ stanovení: Protilátky typu IgG

Možnost stanovení: Intrathekální syntéza

Typ hodnocení: Kvantitativní, Semikvantitativní, Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum / Plazma / Mozkomíšní mok  

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku 96 testů

Možnost zpracování:    Manuální