Respiratory Syncytial Virus IgM

ELISA souprava pro kvalitativní detekci IgM protilátek proti RSV v séru a plazmě.

Popis

Respiratory Syncytial Virus IgM ELISA - ELISA souprava je určená pro profesionální použití pro kvalitativní detekci IgM protilátek proti Respiračnímu Syncytiálnímu Viru (RSV) v lidském séru a plazmě.

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

Proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru VIDIMAT.

 

 

 

 

Typ testu: Imunoenzymatický

Typ stanovení: Protilátky typu IgM

Typ hodnocení: Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum / Plazma

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku - 96 testů

Možnost zpracování:    Manuální a/nebo automatické