Legionella pneumophila IgG

ELISA souprava pro kvalitativní detekci IgG protilátek proti Legionella pneumophila v séru a plazmě.

Popis

Legionella pneumophila IgG ELISA - ELISA souprava je určená pro profesionální použití pro kvalitativní detekci IgG protilátek proti bakterii Legionella pneumophila v lidském séru. Soupravy jsou využívány pro diagnostiku tzv. legionářské nemoci

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

Proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru VIDIMAT.

 

 

 

 

Typ testu: Imunoenzymatický

Typ stanovení: Protilátky typu IgG

Typ hodnocení: Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum / Plazma

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku - 96 testů

Možnost zpracování:    Manuální a/nebo automatické