Adenovirus IgM

ELISA souprava pro kvalitativní stanovení IgM protilátek proti Adenoviru v séru a plazmě.

Popis

Adenovirus IgG ELISA - ELISA souprava je určená pro profesionální použití pro kvalitativní detekci protilátek třídy IgM proti Adenoviru  v lidském séru a plazmě. 

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

Proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru  VIDIMAT.

 

 

 

Typ testu: Imunoenzymatický test

Typ stanovení: Protilátky typu IgM

Typ hodnocení: Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum / Plazma 

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku 96 testů

Možnost zpracování:    Manuální a/nebo automatické