Rubella Virus IgG Avidity

ELISA souprava pro kvantitativní detekci IgG protilátek proti viru Zarděnek v séru, plazmě a pro stanovení avidity.

Popis

Rubella Virus IgG Avidity ELISA - ELISA souprava je určená pro profesionální použití pro kvantitativní detekci specifických IgG protilátek proti viru Zarděnek (Rubella) v lidském séru a plazmě a pro stanovení avidity IgG protilátek. Souprava je využívána pro diagnostiku infekčního exantémového onemocnění způsobeného virem Zarděnky neboli Rubella, u děti, dospělých, těhotných žen a kongenitálně infikovaných novorozenců.Jako součást TORCH panelu je test používán pro diferenciální diagnostiku vertikálního přenosu infekce z matky na plod.

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

Proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru VIDIMAT.

 

 

 

 

Typ testu: Imunoenzymatický

Typ stanovení: Protilátky typu IgG

Možnost stanovení: Avidita IgG protilátek

Typ hodnocení: Kvantitativní

Typ vzorku: Sérum / Plazma

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku - 48 testů

Možnost zpracování:    Manuální a/nebo automatické