MONO-VIDITEST anti-VZV IgG avidita

Kazetový mono-test pro semikvantitativní detekci IgG protilátek proti viru varicella zoster (VZV) v séru a plazmě a určení avidity IgG protilátek.
  • Výrobce VIDIA
  • Kód zboží: K-153-12

Popis

MONO-VIDITEST anti-VZV IgG avidita - Kazetový mono-test je určen pro profesionální použití pro semikvantitativní detekci protilátek třídy IgG proti viru varicella zoster (VZV) v lidském séru a plazmě a pro určení avidity IgG protilátek. Test se používá pro diagnostiku chorob vyvolaných nebo spojených s VZV, např. planých neštovic a pásového oparu, včetně infekcí provázených neurologickými komplikacemi (encefalitis, meningitis, cerebellitis, vaskulitis, myelitis a zánětlivé neuropatie). Soupravu lze též využít pro diferenciální diagnostiku neuroinfekcí, očních infekcí a kožních exanthematických onemocnění. Soupravu lze také použít pro rozlišení primární a rekurentní infekce VZV. 

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb. Všechny reagencie součástí kazety.

Proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru  VIDIMAT.

 

 

 

Typ testu: Imunochromatografický test v kazetovém mono-formátu

Typ stanovení: Protilátky typu IgG

Možnost stanovení: Avidita IgG protilátek

Typ hodnocení: Semikvantitativní, Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum / Plazma 

Obsah soupravy: Kazeta (12 ks) a STOP roztok r.t.u.

Možnost zpracování:    Automatické