Odborné konference s naší účastí v roce 2024

Image

LYMESKÁ BORRELIÓZA A DALŠÍ INFEKCE PŘENÁŠENÉ KLÍŠŤATY

kalendar icon25. 4. 2024

miesto iconaSTÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, Praha

web iconZjistěte více…

Image

ECCMID 2024 - EVROPSKÝ KONGRES KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE A INFEKČNÍCH NEMOCÍ

kalendar icon27.-30. 4. 2024

miesto iconaFIRA GRAN VIA BARCELONA, Barcelona

web iconZjistěte více…

Image

XXVI. HRADECKÉ VIROLOGICKÉ DNY

kalendar icon28. - 29. 5. 2024

miesto iconaNOVÉ ADALBERTINUM, Hradec Králové

web iconZjistěte více…

Image

AACC

kalendar icon28.7.-1.8.2024

miesto iconaChigaco

web iconZjistěte více…

Image

XXXII. SEVEROČESKÁ IMUNOLOGICKÁ KONFERENCE

kalendar icon2024

miesto iconaSEVEROČESKÉ DIVADLO, Ústí nad Labem

web iconZjistěte více…

Image

KMINE 2024 - XXVII. KONGRES KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE, INFEKČNÍCH NEMOCÍ A EPIDEMIOLOGIE

kalendar icon19. - 21. 9. 2024

miesto icona

web iconZjistěte více…

Image

X. KONGRES SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE SLS

Image

MEDICA 2024 - WORLD FORUM MEDICINE EXHIBITION

kalendar icon11. – 14. 11. 2024

miesto iconaDüsseldorf, Německo

web iconZjistěte více…

In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)

26.5.2022 nabývá účinnosti Nařízení EU 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Výrobky společnosti VIDIA, které byly do této doby uvedeny na trh, budou nadále dodávány podle požadavků směrnice 98/79/ES (tzv. legacy devices) s výjimkou následujících bodů:

  • sledování po uvedení na trh
  • dozor nad trhem (SUKL)
  • vigilance
  • registrace hospodářských subjektů a prostředků - (navázáno na databázi Eudamed)