Odborné konference s naší účastí v roce 2023

Image

LYMESKÁ BORRELIÓZA A DALŠÍ INFEKCE PŘENÁŠENÉ KLÍŠŤATY

kalendar icon27. 4. 2023

miesto iconaSTÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, Praha

web iconZjistěte více…

Image

XXXI. SEVEROČESKÁ IMUNOLOGICKÁ KONFERENCE

kalendar icon22. - 23. 9. 2023

miesto iconaSEVEROČESKÉ DIVADLO, Ústí nad Labem

web iconZjistěte více…

Image

KMINE 2023 - IX. KONGRES KLINICKÉ MIKROBIOLOGIE, INFEKČNÍCH NEMOCÍ A EPIDEMIOLOGIE

kalendar icon5. - 7. 10. 2023

miesto iconaCLARION CONGRESS HOTEL OLOMOUC, Olomouc

web iconZjistěte více…

Image

XXV. HRADECKÉ VIROLOGICKÉ DNY

kalendar icon17. - 18. 10. 2023

miesto iconaNOVÉ ADALBERTINUM, Hradec Králové

web iconZjistěte více…

Image

X. KONGRES SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI KLINICKEJ MIKROBIOLÓGIE SLS

kalendar icon9.-11. 11. 2023

miesto iconaHORIZONT RESORT, Stará Lesná, Vysoké Tatry

web iconZjistěte více…

Image

MEDICA 2023

kalendar icon13. - 16. 11. 2023

miesto iconaDüsseldorf, Německo

web iconZjistěte více…

In Vitro Diagnostic Regulation (IVDR)

26.5.2022 nabývá účinnosti Nařízení EU 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro. Výrobky společnosti VIDIA, které byly do této doby uvedeny na trh, budou nadále dodávány podle požadavků směrnice 98/79/ES (tzv. legacy devices) s výjimkou následujících bodů:

  • sledování po uvedení na trh
  • dozor nad trhem (SUKL)
  • vigilance
  • registrace hospodářských subjektů a prostředků - (navázáno na databázi Eudamed)