ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (RBD) IgG kvanti

Test pro diagnostiku IgG protilátkové odpovědi po proběhlé infekci SARS-CoV-2 a/nebo vakcinaci, tzn. umožňuje monitorovat hladinu protektivních a neutralizačních protilátek.
  • Výrobce Vidia
  • Kód zboží: OD-497

Popis

ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (RBD) IgG kvanti - ELISA souprava pro kvalitativnímu, semikvantitativnímu a kvantitativnímu průkaz IgG protilátek proti RBD (receptor binding domain) proteinu koronaviru SARS-CoV-2 v lidském séru a plazmě. RBD protein je součástí povrchového spike proteinu (S1 část), kterým se virus specificky váže na ACE 2 (angiotensin-converting enzyme 2) receptor hostitelské buňky v průběhu infekce. Pokud jsou v organismu přítomny specifické protilátky (po očkování vakcínami různých výrobců a/nebo po prodělání infekce), mohou se vázat na RBD domény viru.

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

 

Výsledek je připraven k odečtení za 75 minut / proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru  VIDIMAT.

 

Na základě studie byla zjištěna citlivost 94 % a specifita testu 97 %.

 

OD 470 ELISA SARS CoV 2 IgG

Typ testu: Imunochromatografický test na pevné fázi

Typ stanovení: Protilátky typu IgG

Typ hodnocení: Kvantitativní / Semikvantitativní / Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum / Plazma izolované ze žilní nebo kapilární krve

Testovací antigen: RBD

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku 96 testů