ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgM kvanti

Test pro diagnostiku IgM protilátkové odpovědi po proběhlé infekci SARS-CoV-2 a pro monitorování hladiny postvakcinačních protektivních protilátek.
  • Výrobce Vidia
  • Kód zboží: OD-489

Popis

ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgM kvanti - ELISA souprava pro detekci protilátek třídy IgM proti Spike proteinu (S1 část) koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícímu onemocnění COVID-19, v lidském séru a plazmě izolovaných ze žilní nebo kapilární krve.

 

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

 

Výsledek je připraven k odečtení za 75 minut / proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru  VIDIMAT.

 

Na základě studie byla zjištěna citlivost 91 % a specifita testu 96 %.

 

OD 471 ELISA SARS CoV 2 IgM

Typ testu: Imunochromatografický test na pevné fázi

Typ stanovení: Protilátky typu IgM

Typ hodnocení: Kvantitativní / Semikvantitativní / Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum / Plazma izolované ze žilní nebo kapilární krve

Testovací antigen: Spike protein S1

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku 96 testů