Polyomavirus JC

 

ELISA-VIDITEST anti-JVC IgG je souprava pro detekci druhově specifických protilátek třídy IgG proti polyomaviru JC (JCV) v    lidském séru a plasmě.

Virem polyoma JC se nakazí 50-60 % populace již v dětském věku. Infekce probíhá bezpříznakově a přechází do latentní  fáze,která  je spojena s dlouhodobou přítomností anamnestických IgG protilátek v séru. U latentně infikovaných lidí se může virus  opakovaně reaktivovat, nebo se mohou reinfikovat jiným sérotypem viru. Reaktivace/reinfekce může být provázena přechodnou  viremií nebo bezpříznakovým vylučováním viru v moči. Ve vzácných případech u imunodeficientních pacientů může reaktivace, či  reinfekce  způsobit infekci centrálního nervového systému – progresivní multifokální leukoencefalitidu (PML). Přítomnost protilátek  proti JCV je jedním z rizikových faktorů rozvoje PML u pacientů léčených natalizumabem. Signifikantní vzestup nebo vysoká  hladina protilátek proti JCV u těchto pacientů může indikovat reinfekci nebo reaktivaci viru.

__  JCV letak

 

Výrobce:
Vidia
Výsledky 1 - 1 z 1

ELISA-VIDITEST anti-JCV IgG

96 jamek kvantitativní
Kód zboží: OD-450
Cena na dotaz