Polyomavirus BK

ELISA-VIDITEST anti-BKV IgG je souprava pro detekci druhově specifických protilátek třídy IgG proti polyomaviru BK (BKV) v lidském séru a plazmě. Rekombinantní antigeny, které jsou v testu použity, nereagují křížově s ostatními lidskými polyomaviry (polyma JC, polyomavirus karcinomu Merkelových buněk). Souprava je určena pro laboratorní diagnostiku chorob vyvolaných nebo souvisejících s BKV (např. BK-virové nefropatie, hemorrhagické cystitidy, urethrální stenózy, infekcí horních a dolních cest dýchacích a neuroinfekcí zejména u imunodeficientních pacientů) a pro stanovení rizika přenosu infekce a následných komplikací u příjemců transplantátu.

Protilátky proti polyomaviru BK má 50-80 % dospělé populace. K primoinfekci dochází většinou již v dětském věku, probíhá převážně bezpříznakově, nebo pod klinickým obrazem akutní respirační infekce a přechází do latentní fáze, která je spojena s dlouhodobou přítomností anamnestických IgG protilátek v séru. U latentně infikovaných lidí se může virus opakovaně reaktivovat, nebo se mohou reinfikovat jiným sérotypem viru. Reaktivace/reinfekce může být provázena přechodnou viremií nebo bezpříznakovým vylučováním viru v moči. Ve vzácných případech u imunodeficientních pacientů může reaktivace či reinfekce způsobit onemocnění močových cest (hemorrhagickou cystitidu, uretrální stenózu), ledvin (BK-virovou nefropatii), centrálního nervového systému (encefalitis, polyradikuloneuritis), plic (intersticiální pneumonitis) nebo vaskulitis. Rozvoj těchto onemocnění je ovlivněn řadou dalších faktorů jak virového, tak hostitelského původu, a také způsobem léčby. Nepřítomnost protilátek proti BKV může indikovat vnímavost pacienta k primoinfekci, která je spojena se zvýšeným rizikem komplikací. Primoinfekci lze diagnostikovat pomocí průkazu sérokonverze IgG protilátek proti BKV, signifikantní vzestup hladiny těchto protilátek v párových vzorcích séra/plazmy může indikovat reinfekci nebo reaktivaci viru.

Výrobce:
Vidia
Výsledky 1 - 1 z 1

ELISA-VIDITEST anti-BKV IgG

96 jamek semikvantitativní
Kód zboží: OD-405
Cena na dotaz