ELISA-VIDITEST anti-JVC IgG je souprava pro detekci druhově specifických protilátek třídy IgG proti polyomaviru JC (JCV) v    lidském séru a plasmě.

Virem polyoma JC se nakazí 50-60 % populace již v dětském věku. Infekce probíhá bezpříznakově a přechází do latentní  fáze,která  je spojena s dlouhodobou přítomností anamnestických IgG protilátek v séru. U latentně infikovaných lidí se může virus  opakovaně reaktivovat, nebo se mohou reinfikovat jiným sérotypem viru. Reaktivace/reinfekce může být provázena přechodnou  viremií nebo bezpříznakovým vylučováním viru v moči. Ve vzácných případech u imunodeficientních pacientů může reaktivace, či  reinfekce  způsobit infekci centrálního nervového systému – progresivní multifokální leukoencefalitidu (PML). Přítomnost protilátek  proti JCV je jedním z rizikových faktorů rozvoje PML u pacientů léčených natalizumabem. Signifikantní vzestup nebo vysoká  hladina protilátek proti JCV u těchto pacientů může indikovat reinfekci nebo reaktivaci viru.

__  JCV letak

 

ELISA-VIDITEST anti-BKV IgG je souprava pro detekci druhově specifických protilátek třídy IgG proti polyomaviru BK (BKV) v lidském séru a plazmě. Rekombinantní antigeny, které jsou v testu použity, nereagují křížově s ostatními lidskými polyomaviry (polyma JC, polyomavirus karcinomu Merkelových buněk). Souprava je určena pro laboratorní diagnostiku chorob vyvolaných nebo souvisejících s BKV (např. BK-virové nefropatie, hemorrhagické cystitidy, urethrální stenózy, infekcí horních a dolních cest dýchacích a neuroinfekcí zejména u imunodeficientních pacientů) a pro stanovení rizika přenosu infekce a následných komplikací u příjemců transplantátu.

Protilátky proti polyomaviru BK má 50-80 % dospělé populace. K primoinfekci dochází většinou již v dětském věku, probíhá převážně bezpříznakově, nebo pod klinickým obrazem akutní respirační infekce a přechází do latentní fáze, která je spojena s dlouhodobou přítomností anamnestických IgG protilátek v séru. U latentně infikovaných lidí se může virus opakovaně reaktivovat, nebo se mohou reinfikovat jiným sérotypem viru. Reaktivace/reinfekce může být provázena přechodnou viremií nebo bezpříznakovým vylučováním viru v moči. Ve vzácných případech u imunodeficientních pacientů může reaktivace či reinfekce způsobit onemocnění močových cest (hemorrhagickou cystitidu, uretrální stenózu), ledvin (BK-virovou nefropatii), centrálního nervového systému (encefalitis, polyradikuloneuritis), plic (intersticiální pneumonitis) nebo vaskulitis. Rozvoj těchto onemocnění je ovlivněn řadou dalších faktorů jak virového, tak hostitelského původu, a také způsobem léčby. Nepřítomnost protilátek proti BKV může indikovat vnímavost pacienta k primoinfekci, která je spojena se zvýšeným rizikem komplikací. Primoinfekci lze diagnostikovat pomocí průkazu sérokonverze IgG protilátek proti BKV, signifikantní vzestup hladiny těchto protilátek v párových vzorcích séra/plazmy může indikovat reinfekci nebo reaktivaci viru.

Výrobce:
Vidia
Výsledky 1 - 2 z 2

ELISA-VIDITEST anti-JCV IgG

96 jamek kvantitativní
Kód zboží: OD-450
Cena na dotaz

ELISA-VIDITEST anti-BKV IgG

96 jamek semikvantitativní
Kód zboží: OD-405
Cena na dotaz