Neurofilamenta

Neurofilamenta jsou cytoskeletální vlákna vyskytující se specificky jen v neuronálních buňkách. Jsou sestavena z trojice podjednotek označovaných jako těžká (H-heavy), střední (M-medium) a lehká (L-light) neurofilamenta. NF-L je kvantitativně nejčastějším neurofilamentem s molárním poměrem 4:2:1 (NF-L : NF-M : NF-H). Během neuro-axonálních poškození difundují neurofilamenta do mozkomíšního moku, kde mohou být kvantifikovány. Fosforylace těžkých a středních neurofilament v jejich C- koncové části vykazuje topologickou závislost vzhledem k neuronu, v axonech jsou neurofilamenta silně fosforylovaná, vzájemně provázaná a pravidelně uspořádaná do vláken, zatímco v těle neuronu a dendritech je stupeň fosforylace nízký, jejich provázanost malá a jejich orientace náhodná.

ELISA-VIDITEST pNF-H souprava je určena pro kvantitativní stanovení fosforylovaných forem těžkých řetězců neurofilamentového tripletu (pNF-H) v mozkomíšním moku, séru anebo plazmě. Souprava využívá k detekci sendvič monoklonální protilátky NF01 reagující specificky s epitopem přítomným na fosforylovaných formách NF-H a monoklonální protilátky NF05, která reaguje s fosforylovanými i nefosforylovanými formami NF-H. Fosforylovaná neurofilamenta mohou být při poškození nervového systému detekována v mozkomíšním moku nebo periferní krvi (Shaw et al. 2005).

Výrobce:
Vidia
Výsledky 1 - 1 z 1

ELISA-VIDITEST pNF-H (Neurofilament-H)

96 jamek kvantitativní
Kód zboží: OD-437
Cena na dotaz