Analyzátor ELISA a Monotestů

  • Plně automatický
  • Jednoduchý a uživatelsky příjemný
  • Pro malé i velké laboratoře
  • Minimální náklady na další spotřební materiál
  • ELISA a MONOTESTy v jednom běhu

 

VIDIMAT je plně automatický malý stolní analyzátor vhodný pro zpracování ELISA testů ve formě mikrotitračních destiček. Má dvě pozice pro dvě mikrotitrační destičky a jednu pozici pro další destičku, na které je možné předředit vzorek nebo inkubovat vzorek s RF sorbentem. 

 

Protože je VIDIMAT schopen zpracovat ELISA mikrotitrační destičky a zároveň monotesty, stává se tak velmi užitečným nástrojem jak pro velké laboratoře, kde dobře doplňuje velké analyzátory, tak i pro malé laboratoře, kde dokáže plně pokrýt jejich požadavky na serologické testy.

 

                                                   

 

VIDIMAT

vidimat logo

Obsluha přístroje je velice jednoduchá, a také software je uživatelsky příjemný. Součástí analyzátoru je malý netbook na zvýšené podložce, což umožňuje velmi efektivně využít prostor v okolí přístroje. Vzorky se v přístroji umisťují do výsuvného držáku a uložením zkumavky se automaticky detekuje pozice vzorku. Vzorek je možné identifikovat ručně nebo načtením čárového kódu.

 

Naše ELISA-VIDITEST soupravy jsou validovány pro použití v analyzátoru VIDIMAT.

Více informací o ELISA-VIDITEST soupravách najdete zde ...

 Seznam souprav MONO-VIDITEST najdete zde...

Více informací v letácích

   
Vidimat      Monotesty