Apoptóza – programovaná smrt buněk, je fyziologickým mechanizmem kontrolujícím konečnou podobu mnohobuněčných organizmů. Během vývoje apoptoticky zanikají rudimentární orgány (ocas u lidských embryí) a tkáně (plovací blány mezi prsty). Apoptózu provází aktivace kaskády proteolytických enzymů (kaspáz), které štěpí buněčné proteiny, jejichž fragmenty lze následně detekovat v séru.