ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (NP) IgG kvanti

ELISA souprava pro kvantitativní detekci protilátek třídy IgM proti nukleokapsidovému proteinu (NP) koronaviru SARS-CoV-2
    Kód zboží: OD-500

Popis

ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (NP) IgG kvanti - ELISA souprava je určená pro profesionální použití pro kvantitativní, semikvantitavní a kvalitativní detekci protilátek třídy IgG proti nukleokapsidovému proteinu (NP) koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícímu onemocnění COVID-19, v lidském séru a plazmě izolovaných ze žilní nebo kapilární krve.

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb. 

Proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru  VIDIMAT.

 

 

 

Typ testu: Imunochromatografický test na pevné fázi

Typ stanovení: Protilátky typu IgG

Typ hodnocení: Kvantitativní, Semikvantitativní, Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum/Plazma izolované ze žilní nebo kapilární krve

Testovací antigen: Nukleokapsidový protein (NP)

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku 96 testů

Možnost zpracování:    Manuální a/nebo automatické