ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgA kvanti

ELISA souprava pro kvantitativní detekci protilátek třídy IgA proti Spike proteinu (NP) koronaviru SARS-CoV-2
  • Výrobce VIDIA
  • Kód zboží: OD-487

Popis

ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (S1) IgA kvanti - ELISA souprava je určená pro profesionální použití pro  kvantitativní, semikvantitativní, kvalitativní detekci protilátek třídy IgA proti Spike proteinu (S1 část) koronaviru SARS-CoV-2, způsobujícímu onemocnění COVID-19, v lidském séru a plazmě izolovaných ze žilní nebo kapilární krve.

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

Poces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru  VIDIMAT.

 

 

 

 

Typ testu: Imunochromatografický test na pevné fázi

Typ stanovení: Protilátky typu IgA

Typ hodnocení: Kvantitativní / Semikvantitativní / Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum / Plazma izolované ze žilní nebo kapilární krve

Testovací antigen: Spike protein S1

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku 96 testů

Možnost zpracování:    Manuální a/nebo automatické