ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (RBD) IgG kvanti

ELISA souprava pro kvantitativní detekci protilátek třídy IgG proti RBD (receptor binding domain) proteinu koronaviru SARS-CoV-2
  • Výrobce VIDIA
  • Kód zboží: OD-497/5ST

Popis

ELISA-VIDITEST anti-SARS-CoV-2 (RBD) IgG kvanti - ELISA souprava je určená pro profesionální použití pro  kvantitativní, semikvantitativní, kvalitativní detekci IgG protilátek proti RBD (receptor binding domain) proteinu koronaviru SARS-CoV-2 v lidském séru a plazmě. RBD protein je součástí povrchového spike proteinu (S1 část), kterým se virus specificky váže na ACE 2 (angiotensin-converting enzyme 2) receptor hostitelské buňky v průběhu infekce. Pokud jsou v organismu přítomny specifické protilátky (po očkování vakcínami různých výrobců a/nebo po prodělání infekce), mohou se vázat na RBD domény viru.

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

Proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru  VIDIMAT.

 

 

 

 

Typ testu: Imunochromatografický test na pevné fázi

Typ stanovení: Protilátky typu IgG

Typ hodnocení: Kvantitativní (5ST) / Semikvantitativní / Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum / Plazma izolované ze žilní nebo kapilární krve

Testovací antigen: RBD

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku 96 testů

Možnost zpracování:    Manuální a/nebo automatické