ELISA-VIDITEST anti-VCA EBV IgG

ELISA souprava pro semikvantitativní detekci IgG protilátek proti kapsidovému antigenu (VCA) viru Epsteina a Barrové (EBV).
  • Výrobce VIDIA
  • Kód zboží: OD-065

Popis

ELISA-VIDITEST anti-VCA EBV IgG - ELISA souprava je určena pro profesionální použití pro kvalitativní a semikvantitativní detekci protilátek třídy proti kapsidovému antigenu (VCA) viru Epsteina a Barrové (EBV) v rámci diagnostiky chorob vyvolaných nebo asociovaných s EBV jako jsou infekční mononukleóza a chronická aktivní EBV infekce v lidském séru a plazmě. Test se používá též při diagnostice Burkittova lymfomu, nasofaryngeálního karcinomu, karcinomů Waldayerova okruhu a k charakterizaci oportunních (oligo- nebo polyklonálních) lymfomů. Najde uplatnění při komplexní charakterizaci chronického únavového syndromu a řady imunodeficientních stavů, kde bývá EBV často aktivován. 

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

Proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru  VIDIMAT.

 

 

 

Typ testu: Imunochromatografický test na pevné fázi

Typ stanovení: Protilátky typu IgG

Typ hodnocení: Semikvantitativní, Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum / Plazma 

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku 192 testů

Možnost zpracování:    Manuální a/nebo automatické