ELISA-VIDITEST anti-VCA EBV IgG a avidita IgG

ELISA souprava pro semikvantitativní detekci IgG protilátek proti kapsidovému antigenu (VCA) EBV a pro určení avidity IgG protilátek.
  • Výrobce VIDIA
  • Kód zboží: OD-095

Popis

ELISA-VIDITEST anti-VCA EBV IgG a avidita IgG - ELISA souprava je určena pro profesionální použití pro kvalitativní a semikvantitativní detekci protilátek třídy IgG proti kapsidovému antigenu (VCA) viru Epsteina a Barrové (EBV) v rámci diagnostiky chorob vyvolaných nebo asociovaných s EBV jako jsou infekční mononukleóza a chronická aktivní EBV infekce v lidském séru, plazmě nebo mozkomíšním moku a pro stanovení intrathekální syntézy. Test se používá též při diagnostice Burkittova lymfomu, nasofaryngeálního karcinomu, karcinomů Waldayerova okruhu a k charakterizaci oportunních (oligo- nebo polyklonálních) lymfomů. Najde uplatnění při komplexní charakterizaci chronického únavového syndromu a řady imunodeficientních stavů, kde bývá EBV často aktivován. 

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

Proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru  VIDIMAT.

 

 

 

Typ testu: Imunochromatografický test na pevné fázi

Typ stanovení: Protilátky typu IgG

Možnost stanovení: Avidita protilátek IgG

Typ hodnocení: Semikvantitativní, Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum / Plazma 

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku 96 testů

Možnost zpracování:    Manuální a/nebo automatické