Bordetella pertussis toxin IgM

ELISA souprava pro semikvantitativní detekci IgM protilátek proti antigenům toxinu B. pertussis (PT).

Popis

Bordetella pertussis toxin IgM - ELISA souprava je určená pro profesionální použití pro semikvantitativní a kvalitativní stanovení protilátek třídy IgM proti antigenům toxinu Bordetella pertussis (PT) v lidském séru a plazmě

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

Proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru VIDIMAT.

Typ testu: Imunochromatografický test na pevné fázi

Typ stanovení: Protilátky typu IgM

Typ hodnocení: Semikvantitativní, Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum/Plazma 

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku 96 testů