Adenovirus IgG/IgM

ELISA souprava pro semikvantitativní detekci IgG a IgM protilátek proti Adenoviru v séru.

Popis

Adenovirus IgG/IgM - ELISA souprava je určená pro profesionální použití pro kvalitativní a semikvantitativní detekci IgG a IgM protilátek proti Adenoviru v lidském séru.

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

Proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru VIDIMAT.

 

 

 

 

Typ testu: Imunochromatografický test na pevné fázi

Typ stanovení: Protilátky typu IgG, IgM

Typ hodnocení: Semikvantitativní, Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku - 96 testů

Možnost zpracování:    Manuální a/nebo automatické