Mumps Virus IgG/IgM

ELISA souprava pro semikvantitativní detekci IgG a IgM protilátek proti viru Příušnic v séru a plazmě.

Popis

Mumps Virus IgG/IgM ELISA - ELISA souprava je určená pro profesionální použití pro semikvantitativní detekci specifických IgG a IgM protilátek proti viru Příušnic (Mummps) v lidském séru a plazmě. Souprava je využívána pro diagnostiku infekčního onemocnění způsobeného virem Příušnic.

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

Proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru VIDIMAT.

 

 

 

 

Typ testu: Imunoenzymatický

Typ stanovení: Protilátky typu IgG a IgM

Typ hodnocení: Semikvantitativní, Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum / Plazma

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku - 96 testů

Možnost zpracování:    Manuální a/nebo automatické