Measles Virus IgG

ELISA souprava pro semikvantitativní detekci IgG protilátek proti viru Spalniček v séru a plazmě.

Popis

Measles Virus IgG ELISA - ELISA souprava je určená pro profesionální použití pro semikvantitativní a kvalitativní detekci specifických IgG protilátek proti viru Spalniček (Measles) v lidském séru a plazmě. Souprava je využívána pro diagnostiku vysoce nakažlivého infekčního onemocnění způsobeného virem Spalniček.

Přesný test k detekci protilátek využívající principů ELISA dostupný pro všechny poskytovatele laboratorních služeb.

Proces probíhá automaticky pomocí ELISA analyzátoru VIDIMAT.

 

 

 

 

Typ testu: Imunoenzymatický

Typ stanovení: Protilátky typu IgG

Typ hodnocení: Semikvantitativní, Kvalitativní

Typ vzorku: Sérum / Plazma

Obsah soupravy: Souprava obsahuje mikrotitrační destičku - 96 testů

Možnost zpracování:    Manuální a/nebo automatické