Mechanismy buněčné imunity hrají hlavní úlohu při kontrole infekcí
herpetickými viry. Nedostatečnost nebo oslabení těchto mechanismů
může vést k rozvoji chronických rekurentních infekcí se špatnou prognózou
pro pacienta. Vyšetřování specifické buněčné imunity je zvláště důležité
u pacientů s imunosupresivní terapií (transplantovaní pacienti, onkologičtí
pacienti, pacienti s autoimunitními onemocněními). Je vhodné i pro
plánování a sledování účinku imunoterapie (CMV, HSV) nebo očkování
(VZV).
Nativní antigeny CMV, VZV, HSV-1, HSV-2 – BI jsou určeny ke stimulaci virově specifických T-lymfocytů pro
vyšetřování buněčné imunity proti těmto virům. Antigeny byly rozpuštěny v kultivačním médiu a poté
lyofilizovány. Tyto nativní antigeny dodáváme v pracovní koncentraci. Před testem se k antigenům
jednoduše přidá sterilní destilovaná voda a pacientovy leukocyty, které se s antigenem kultivují.
Nativní CMV, VZV, HSV-1 and HSV-2 antigeny – konc. jsou určeny ke stimulaci virově specifických T-lymfocytů. Tyto
antigeny jsou dodávány v koncentrované formě (0,1 mg).
Stimulace specifických T-lymfocytů během krátkodobé kultivace s virovým antigenem vede k produkci
cytokinů ( Interferonu γ, TNFα, interleukinu 2 a dalších), které lze měřit imunoenzymatickými testy ( cytokine
release assay - ELISA, ELISPOT) nebo po navázání značené monoklonální protilátky přímo v buňkách
(Intracellular cytokine staining assay – ICS) pomocí průtokového cytometru.

Antigeny pro testování buněčné imunity

Mechanismy buněčné imunity hrají hlavní úlohu při kontrole infekcí herpetickými viry. Nedostatečnost nebo oslabení těchto mechanismů může vést k rozvoji chronických rekurentních infekcí se špatnou prognózou pro pacienta. Vyšetřování specifické buněčné imunity je zvláště důležité u pacientů s imunosupresivní terapií (transplantovaní pacienti, onkologičtí pacienti, pacienti s autoimunitními onemocněními). Je vhodné i pro plánování a sledování účinku imunoterapie (CMV, HSV) nebo očkování (VZV).

Nativní antigeny CMV, VZV, HSV-1, HSV-2 – BI jsou určeny ke stimulaci virově specifických T-lymfocytů pro vyšetřování buněčné imunity proti těmto virům. Antigeny byly rozpuštěny v kultivačním médiu a poté lyofilizovány. Tyto nativní antigeny dodáváme v pracovní koncentraci. Před testem se k antigenům jednoduše přidá sterilní destilovaná voda a pacientovy leukocyty, které se s antigenem kultivují.

Nativní CMV, VZV, HSV-1 and HSV-2 antigeny – konc. jsou určeny ke stimulaci virově specifických T-lymfocytů. Tyto antigeny jsou dodávány v koncentrované formě (0,1 mg). Stimulace specifických T-lymfocytů během krátkodobé kultivace s virovým antigenem vede k produkci cytokinů ( Interferonu γ, TNFα, interleukinu 2 a dalších), které lze měřit imunoenzymatickými testy ( cytokine release assay - ELISA, ELISPOT) nebo po navázání značené monoklonální protilátky přímo v buňkách (Intracellular cytokine staining assay – ICS) pomocí průtokového cytometru.

bileták

 

 

 
 
 
 
RUO
Kat. č.Název soupravyFormátPočet testů/
mmnožství
OD-312 Nativní CMV antigen – BI lyofilizovaný 1
OD-313 Nativní VZV antigen - BI lyofilizovaný 1
OD-314 Nativní HSV-1 antigen - BI lyofilizovaný 1
OD-315 Nativní HSV-2 antigen - BI lyofilizovaný 1
OD-319 Nativní CMV antigen – konc. lyofilizovaný 0,5mg
OD-320 Nativní VZV antigen - konc. lyofilizovaný 0,1mg
OD-321 Nativní HSV-1 antigen - konc. lyofilizovaný 0,1mg
OD-322 Nativní HSV-2 antigen - konc. lyofilizovaný 0,1mg
 

Proč Antigeny pro testování buněčné imunity:

  • Monitorování virově-specifické buněčné imunity u pacientů s vysokým rizikem závažných infekcí (transplantovaní pacienti, pacienti s imunoterapií)
  • Monitorování před a po vakcinaci po VZV
  • Antigeny v pracovní koncentraci i koncentrované
Jste zde: Home Buněčná imunita