Syntéza na zakázku

VIDIA má dlouholeté zkušenosti s prací s nejrůznějšími proteiny, zvláště imunoglobuliny (protilátkami) a s přípravou proteinových antigenů vhodných pro imunizaci laboratorních zvířat nebo experimenty in vitro.

Rutinně připravujeme:

Konjugáty pro imunizaci a  pro  in vitro experimenty
Haptény:

– peptidy
– polyaromatické uhlovodíky
– steroidy
– různé organické polutanty
• Syntetické peptidy
– délka 2 – 40 aminokyselin
– s chromogenní značkou
– fluorescentně značené
– biotinylované
– chráněné peptidy
– cyklické peptidy
– fosphorylované peptidy
– cysteinem modifikované peptidy
• Značené proteiny
– biotinylované
– fluorescentně značené
• Značené protilátky
– fluorescentně značené
– konjugované s enzymem

synteza2

synteza3

synteza1

Látky jsou analyzovány běžnými metodami, jako je gelová elektroforéza, spektroskopické metody nebo immunoblotting. Je možné zapojit další imunochemické metody ELISA nebo SPR (povrchová plasmonová resonance). Látky můžeme dodávat lyofilizované nebo v požadovaném pufru, v obou případech nabízíme rozplnění na potřebné dávky.

Naše laboratoř má praxi a vybavení pro přípravu syntetických peptidů. Nabízíme syntézu libovolných peptidů s 2 – 40 aminokyselinami v požadované čistotě, s certifikátem zahrnujícím stanovení čistoty kapalinovou chromatografií a potvrzení struktury hmotnostní spektrometrií. Při syntéze peptidů využíváme nejnovější poznatky a technologie v oboru. Laboratoř je vybavena automatických syntetizátorem peptidů, mikrovlnným reaktorem a špičkovými přístroji pro HPLC analýzu a purifikace. Běžně laboratorně připravovaná množství peptidových látek jsou od 5 do 100 mg, výjimečně množství kolem 1g. V nabídce jsou také látky s chromogenní nebo fluorogenní značkou, případně jinou připojenou skupinou (biotin), chráněné nebo cyklické peptidy a látky ve formě vhodné pro imunizaci, na nosičích, nebo látky označené jako MAP (multiple antigenic peptides).

 

Jste zde: Home Syntéza na zakázku