Mechanismy buněčné imunity hrají hlavní úlohu při kontrole infekcí
herpetickými viry. Nedostatečnost nebo oslabení těchto mechanismů
může vést k rozvoji chronických rekurentních infekcí se špatnou prognózou
pro pacienta. Vyšetřování specifické buněčné imunity je zvláště důležité
u pacientů s imunosupresivní terapií (transplantovaní pacienti, onkologičtí
pacienti, pacienti s autoimunitními onemocněními). Je vhodné i pro
plánování a sledování účinku imunoterapie (CMV, HSV) nebo očkování
(VZV).
Nativní antigeny CMV, VZV, HSV-1, HSV-2 – BI jsou určeny ke stimulaci virově specifických T-lymfocytů pro
vyšetřování buněčné imunity proti těmto virům. Antigeny byly rozpuštěny v kultivačním médiu a poté
lyofilizovány. Tyto nativní antigeny dodáváme v pracovní koncentraci. Před testem se k antigenům
jednoduše přidá sterilní destilovaná voda a pacientovy leukocyty, které se s antigenem kultivují.
Nativní CMV, VZV, HSV-1 and HSV-2 antigeny – konc. jsou určeny ke stimulaci virově specifických T-lymfocytů. Tyto
antigeny jsou dodávány v koncentrované formě (0,1 mg).
Stimulace specifických T-lymfocytů během krátkodobé kultivace s virovým antigenem vede k produkci
cytokinů ( Interferonu γ, TNFα, interleukinu 2 a dalších), které lze měřit imunoenzymatickými testy ( cytokine
release assay - ELISA, ELISPOT) nebo po navázání značené monoklonální protilátky přímo v buňkách
(Intracellular cytokine staining assay – ICS) pomocí průtokového cytometru.

Antigens for cellular immunity testing

Cellular immunity (CI) plays a dominant role in host control of herpesvirus infection. Its impairment may result in the development of chronic recurrent forms of the infections with poor prognosis for the patient. Virus-specific cellular immunity examination is an important especially in the patients treated with immunosuppressive therapy (transplant recipients, oncological or autoimmune disease patients). It is beneficial also for vaccination or immunotherapy planning and efficiency monitoring.

Native antigens CMV, VZV, HSV-1, HSV-2 – CI are intended for virus-specific T- lymphocytes stimulation in tests of adoptive cellular immunity. They are dissolved in lymphocyte cultivation medium in working concentration and then lyophilized. The antigens are dissolved in sterile distilled water before the test and then patient´s leukocytes can be directly added and cultivated.

Native CMV, VZV, HSV-1 and HSV-2 antigens – conc. are native lyophilized antigens in concentrated form (0,1 mg, 0,5 mg).
 
Short time cultivation of virus-specific lymphocytes with the antigen results in the production of cytokines ( interferon γ, TNFα, interleukin 2 and others) that can be measured in immunoenzymatic tests, i.e. cytokine release assay (ELISA, ELISPOT) or directly in the cells after staining with monoclonal antibody (intracellular cytokine staining assay, ICS) using fluorescence activated cell sorter.

bi

 

 

 
 
 
 
RUO
Order no.ProductFormatNo. of tests
ODZ-314 Native HSV-1 antigen - CI lyophilized 1ml
ODZ-315 Native HSV-2 antigen - CI lyophilized 1ml
ODZ-319 Native CMV antigen – conc. lyophilized 0,5mg
ODZ-320 Native VZV antigen - conc. lyophilized 0,1mg
ODZ-321 Native HSV-1 antigen - conc. lyophilized 0,1mg
ODZ-322 Native HSV-2 antigen - conc. lyofilizovaný 0,1mg
ODZ-365 Control - CI r.t.u. (for CMV,VZV) on request  
ODZ-366 Control - CI r.t.u. (for HSV-1, HSV-2) on request  
 

Why using Antigens for cellular immunity testing:

  • Monitoring of virus-specific cellular immunity in patients with high risk of severe infection (transplanted patients, patients with immunotherapy)
  • Individuals before or after vaccination against VZV
  • Ready to use or concentrated antigen
You are here: Home Cellular immunity